Skip to main content

Výrobky na výživu zvierat

ACTIGEN®

Actigen® je nákladovo efektívnym prostriedkom na udržanie dobrého zdravotného stavu a integrity čriev, čím podporuje celkovú úžitkovosť.

BIO-MOS®

Bio-Mos® zásadne ovplyvňuje výživu a úžitkovosť zvierat.

BIOPLEX®

Bioplex® ponúka komplex stopových prvkov, ktoré poskytujú minerálnu výživu vo forme čo možno najbližšej prírode.

DE-ODORASE®

De-Odorase® je vyrobený z rastliny juka a viaže čpavok.

DEMP®

DEMP® je revolučná technológia mikrobiálnych proteínov určená na poskytovanie jedinečného, vysokokvalitného zdroja bielkovín, ktorý prináša dojniciam kompletný súbor esenciálnych aminokyselín.

Egalis®

Egalis je nový rad vysokokvalitných silážnych inokulantov od Alltech, ktoré maximalizujú zachovanie kvality živín a znižujú straty sušiny.

MYCOSORB A+®

Mycosorb A+® je nová generácia prípravku, ktorý viaže mykotoxíny a ponúka  vynikajúcu väzbovú kapacitu, širší profil adsorpcie a zvýšenú účinnosť.

NUPRO®

NuPro® obsahuje vysoké koncentrácie základných a funkčných živín, ktoré sú dôležité pre výživu mláďat.

OPTIGEN®

Optigen® je zdrojom nebielkovinového dusíka (NPN) pre prežúvavcov, ktorého výrobcom je spoločnosť Alltech. Koncentruje v sebe dusíkovú frakciu krmiva a vytvára priestor v sušine pre viac vlákniny a energie.

RUMAGEN®

RUMAGEN® je unikátna technológia výživy bachorových baktérií, ktoré ovplyvňujú trávenie vlákniny a škrobu, a vedie tým k optimálnej syntéze mikrobiálneho proteínu.

SEL-PLEX®

Sel-Plex® sa dodáva vo forme, ktorá sa jednoducho ukladá v tkanivách vďaka podobnosti metionínu a selénometionínu, ktoré sú zameniteľné pre účely proteínovej syntézy.

SYNERGEN®

Synergen® je produkt plesne Aspergillus niger v procese fermentácie na pevnom substráte.

YEA-SACC®

Yea-Sacc® je kvasinková kultúra na báze Saccharomyces cerevisiae, kmeň 1026, špeciálne vybraný pre svoj vplyv na úžitkovosť zvierat.
Loading...