Skip to main content

Kone

Produkty

BIO-MOS®

Bio-Mos® zásadne ovplyvňuje výživu a úžitkovosť zvierat.

MYCOSORB A+®

Mycosorb A+® je nová generácia prípravku, ktorý viaže mykotoxíny a ponúka  vynikajúcu väzbovú kapacitu, širší profil adsorpcie a zvýšenú účinnosť.

SEL-PLEX®

Sel-Plex® sa dodáva vo forme, ktorá sa jednoducho ukladá v tkanivách vďaka podobnosti metionínu a selénometionínu, ktoré sú zameniteľné pre účely proteínovej syntézy.

Loading...