Skip to main content

Ošípané

Produkty

ACTIGEN®

Actigen® je nákladovo efektívnym prostriedkom na udržanie dobrého zdravotného stavu a integrity čriev, čím podporuje celkovú úžitkovosť.

BIO-MOS®

Bio-Mos® zásadne ovplyvňuje výživu a úžitkovosť zvierat.

DE-ODORASE®

De-Odorase® je vyrobený z rastliny juka a viaže čpavok.

Loading...