Skip to main content

NUPRO®

NuPro® obsahuje vysoké koncentrácie základných a funkčných živín, ktoré sú dôležité pre výživu mláďat. Výskumy dokázali, že zaradením prípravku NuPro do výživy mláďat možno zvýšiť úžitkovosť zvierat, znížiť výrobné náklady a zvýšiť ziskovosť chovu.  

NuPro podporuje vývoj zvieraťa v raných fázach jeho života a maximalizuje jeho úžitkovosť počas života. NuPro podporuje vývoj organizmu zvieraťa. 

NuPro: 

  • Jeho bezpečnosť bola dokázaná pomocou systému kvality Alltech®, ktorý je v súlade so svetovými normami, vrátane Systému zabezpečenia akosti kŕmnych surovín. 
  • Ide o konzistentný a vysledovateľný produkt. 
  • Je udržateľným zdrojom vysokokvalitných bielkovín. 
  • Je výborne stráviteľným zdrojom bielkovín. 
  • Je bohatý na nukleotidy, kyselinu glutámovú, inozitol, aminokyseliny a peptidy. 
  • Výskum dokázal, že zaradením prípravku NuPro do výživy mláďat možno zvýšiť úžitkovosť zvierat, znížiť výrobné náklady a zvýšiť zisk z chovu.  
Loading...