Skip to main content

Mäsové plemená hovädzieho dobytka

Produkty

YEA-SACC®

Yea-Sacc® je kvasinková kultúra na báze Saccharomyces cerevisiae, kmeň 1026, špeciálne vybraný pre svoj vplyv na úžitkovosť zvierat.

OPTIGEN®

Optigen® je zdrojom nebielkovinového dusíka (NPN) pre prežúvavcov, ktorého výrobcom je spoločnosť Alltech. Koncentruje v sebe dusíkovú frakciu krmiva a vytvára priestor v sušine pre viac vlákniny a energie.

SEL-PLEX®

Sel-Plex® sa dodáva vo forme, ktorá sa jednoducho ukladá v tkanivách vďaka podobnosti metionínu a selénometionínu, ktoré sú zameniteľné pre účely proteínovej syntézy.

Loading...