Skip to main content

SEL-PLEX®

Sel-Plex® sa dodáva vo forme, ktorá sa jednoducho ukladá v tkanivách vďaka podobnosti metionínu a selénometionínu, ktoré sú zameniteľné pre účely proteínovej syntézy. Selén hrá kľúčovú úlohu v metabolických procesoch, riadi normálny rast, podporuje normálnu reprodukciu, eliminuje voľné radikály a podporuje normálne obranné mechanizmy tela proti infekciám. Selén pomáha zvieratám pri optimalizácii zdravotného stavu v zdravotne náročnejších obdobiach. 

Sel-Plex je forma kvasníc obohatená o selén, ktorú vyvinula spoločnosť Alltech ako prvá v Európskej únii a je jediným prípravkom s obsahom selénovej kvasnice v USA schváleným americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Po viac ako 19 rokoch vývoja sa Sel-Plex stal tiež najúčinnejšou formou kvasníc obohatených selénom. Alltech je v súčasnosti najväčším svetovým producentom prírodného selénu.  

Sel-Plex: 

  • Optimalizuje úžitkovosť zvierat. 
  • Podporuje udržanie minerálnych látok v organizme. 
Loading...