Skip to main content

Náš Príbeh

Podnikavosť je srdcom spoločnosti Alltech. 

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia náš zakladateľ a prvý predseda predstavenstva Dr. Pearse Lyons pricestoval do Spojených štátov, kam si priviezol aj svoj sen zachovať našu planétu a všetko, čo na nej žije. Ako írsky vedec videl príležitosť v uplatnení svojich odborných znalostí fermentácie kvasiniek vo výžive zvierat a riešení ich problémov. Jeho sen sa začal stávať skutočnosťou, keď v roku 1980 s kapitálom len 10 000 dolárov založil spoločnosť Alltech. 

Dnes túto jeho víziu ako zachovať a uživiť rastliny, zvieratá a ľudí na celom svete zdieľa celosvetový tím s viac ako 5000 zamestnancami. 

Snažíme sa ju uskutočňovať zlepšovaním kvality rastlín, krmív a potravín prostredníctvom výživy a vedeckých inovácií, predovšetkým vychádzajúcich z fermentačnej technológie. Náš tím je úplne oddaný cieľu pomôcť rastlinám a zvieratám dosahovať ich plného potenciálu, a pri tom pomáhať zvyšovať efektivitu, udržateľnosť a ziskovosť pestovateľov a chovateľov.  

Naša základná filozofia 

Pri všetkých našich snahách sa riadime princípom ACE - prísľubom, že naše podnikanie bude mať pozitívny vplyv na zvieratá, spotrebiteľov aj životné prostredie.  

Loading...