Skip to main content

Vzdelávanie

Život je školská trieda. 

Učenie je celoživotné poslanie a naším cieľom je pestovať túžbu po poznatkoch a inšpirovať inovácie. To je jediný spôsob, ako úspešne čeliť výzvam budúcnosti.  

Alltech investuje do budúcnosti, či už zakladaním výskumných laboratórií, celosvetovými súťažami pre mladých výskumníkov  alebo ponukami jedinečnej kariéry. 

Každý deň môže byť príležitosťou na objavovanie. 

Súťaž ''Alltech Young Scientist''

 

Program Alltech Young Scientist (AYS) predstavuje najväčšiu svetovú vedeckú súťaž v oblasti poľnohospodárstva. Ponúka talentovaným mladým vedcom z vysokých škôl celého sveta príležitosť súťažiť na najvyššej úrovni a získať za svoj inovačný výskum ocenenie. 

Alltech vyzýva študentov, aby pomohli spoločnosti prichádzať na nové riešenia v oblasti zdravia a výživy zvierat, vedeckého pestovania plodín, analytických metód v poľnohospodárstve, bezpečnosti a vysledovateľnosti potravinového reťazca, zdravia a výživy človeka a v ďalších oblastiach poľnohospodárskej vedy,  
a súčasne získali cenné skúsenosti v spolupráci s globálnym tímom spoločnosti Alltech. 

Ďalšie informácie (odkaz na http://education.alltech.com/alltech-young-scientist)

Súťaž ''Alltech Innovation''

Inovácie sú jadrom kreativity a zmien. Preto je i cieľom spoločnosti Alltech podporovať rôzne obchodné záujmy, svoj globálny tím, výskum a vývoj nových riešení. A to je zároveň základom súťaže Alltech Innovation.  

Súťaž Alltech Innovation sa po prvýkrát konala v roku 2013 v Kentucky a v Írsku a vyzvala tímy vysokoškolských študentov a absolventov zostaviť progresívne obchodné plány pre budúcnosť, ktoré by obsahovali inovačné myšlienky v oblasti výživy zvierat, vedeckého pestovania plodín, potravín, pivovarníctva a výroby liehovín pre zlepšenie miestneho hospodárstva. Táto súťaž, ktorá sa usporadúva pravidelne každý rok, oslavuje podnikavosť a vplyv tímovej spolupráce odborníkov z rôznych oblastí na rozvoj podniku.  

Víťazné firmy môžu vyhrať 10 000 dolárov, teda rovnakú sumu, s ktorou kedysi Dr. Pearse Lyons založil Alltech, dnes spoločnosť s obratom dve miliardy dolárov. 

Ďalšie informácie (odkaz na http://education.alltech.com/alltech-innovation-competition

Program kariérneho rozvoja Alltech  

Program kariérneho rozvoja Alltech je mimoriadnou príležitosťou pre vysoko motivovaných čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí  túžia po neuveriteľnej kariére. 

Spoločnosť Alltech, svetová jednotka v oblasti zdravia a výživy zvierat, ponúka a dodáva rozsiahle portfólio inovačných riešení, ktoré tvoria novú úroveň udržateľnosti pre budúcnosť planéty. Hľadáme priekopnícke povahy s podnikateľským duchom pre náš dvojmiliardový podnik.  

Úspešní kandidáti dostanú príležitosť spolupracovať s dynamickými odborníkmi Alltech, ktorí sa snažia zlepšovať zdravie a výkonnosť zvierat a rastlín prostredníctvom výživy a vedeckých inovácií pri súčasnom zvyšovaní ziskovosti poľnohospodárskych podnikov na celom svete.  

Hľadáme talentovaných ľudí, ktorí by nám pomohli ďalej rozvíjať inovovať a zvyšovať normy kvality a výkonnosti. Ak sa k nám pridáte, otvoria sa vám široké možnosti vedúce k stimulujúcej, dynamickej a odmeňujúcej budúcnosti! 

Ďalšie informácie (odkaz na http://education.alltech.com/alltech-career-development-program

Loading...