Skip to main content

Hydina

Produkty

SYNERGEN®

Synergen® je produkt plesne Aspergillus niger v procese fermentácie na pevnom substráte.

SEL-PLEX®

Sel-Plex® sa dodáva vo forme, ktorá sa jednoducho ukladá v tkanivách vďaka podobnosti metionínu a selénometionínu, ktoré sú zameniteľné pre účely proteínovej syntézy.

MYCOSORB A+®

Mycosorb A+® je nová generácia prípravku, ktorý viaže mykotoxíny a ponúka  vynikajúcu väzbovú kapacitu, širší profil adsorpcie a zvýšenú účinnosť.

Loading...