Skip to main content

MYCOSORB A+®

Mycosorb A+® je nová generácia prípravku, ktorý viaže mykotoxíny a ponúka  vynikajúcu väzbovú kapacitu, širší profil adsorpcie a zvýšenú účinnosť. Spoločnosť Alltech na svojej dlhodobej ceste rozvoja výroby, výskumu a vývoja objavila tento nový prístup k viazaniu mykotoxínov. Zistila, aké presné prísady sú potrebné na zvýšenie väzbových kapacít, ktoré predstavuje prípravok Mycosorb A+. Patentovaná výrobná metóda vyvinutá spoločnosťou Alltech zaisťuje dokonalú kontrolu celého procesu, dokonalú sledovateľnosť a súlad s globálnymi normami kvality. S podporou viac ako 18 rokov výskumov a patentovanej technológie sa Mycosorb A+ stáva nástupcom najpredávanejšieho prípravku, ktorý viaže mykotoxíny v Európe. 

Mycosorb A+: 

  • Prispieva k znižovaniu škodlivých účinkov mykotoxínov. 
  • Podporuje imunitné funkcie. 
  • Prispieva k zvládaniu mykotoxínov. 
  • Znižuje vstrebávanie mykotoxínov do organizmu zvieraťa a znižuje riziká spojené so škodlivými účinkami mykotoxínov na zdravie.  
Loading...