Skip to main content

ACTIGEN®

Actigen® je nákladovo efektívnym prostriedkom na udržanie dobrého zdravotného stavu a integrity čriev, čím podporuje celkovú úžitkovosť. Actigen je založený na bezpečnej a vysledovateľnej technológii vyvinutej s pomocou nutrigenomiky, ktorá umožňuje zvieratám všetkých druhov prosperovať a v plnej miere využívať genetický potenciál. Investíciou do krmiva pre vaše zvieratá investujete do ich zdravia. Actigen hrá dôležitú rolu v strategickom kŕmnom programe od začiatku do konca. 

Actigen: 

  • Podporuje úžitkovosť zvierat. 
  • Jeho kvalita je zaistená systémom Alltech Quality System (AQS). 
  • Dávkovanie je nízke. 
  • Je nákladovo efektívnym nástrojom na udržanie dobrého zdravotného stavu a integrity čriev pre podporu celkovej úžitkovosti. 
  • Je bezpečnou a vysledovateľnou technológiou založenou na nutrigenomike, ktorá umožňuje zvieratám prosperovať a v plnej miere využiť ich genetický potenciál. 
  • Podporuje úžitkovosť zvierat. 
  • Zlepšuje využitie živín. 

Na najmodernejšom nutrigenomickom pracovisku spoločnosti Alltech vedci skúmali vplyv rôznych zlúčenín na expresiu génov. Na základe týchto výskumov bol vyvinutý prípravok Actigen, nová generácia nutričných technológií. 

Loading...