Skip to main content

SYNERGEN®

Synergen® je produkt plesne Aspergillus niger v procese fermentácie na pevnom substráte. Synergen ponúka flexibilnejší prístup k zloženiu krmiva zaradením vedľajších produktov alebo znížením živinových obmedzení krmiva. Úžitkovosť zvierat, ktoré ním boli kŕmené okrem toho preukázala, že ho nezničia rôzne podmienky spracovania krmiva. 

Synergen: 

  • Ponúka flexibilnejší prístup k zloženiu krmiva zaradením vedľajších produktov alebo znížením živinových obmedzení krmiva. 
  • Úžitkovosť zvierat, ktoré ním boli kŕmené, okrem toho preukázala, že ho nezničia rôzne podmienky spracovania krmiva. 
  • Poskytuje významné výhody pre úžitkovosť zvierat, vrátane lepšej konverzie krmiva, zvýšenia prírastku a produkcie vajec. 
  • Znižuje náklady na krmivo pri zvyšovaní celkovej ziskovosti. 
  • Umožňuje flexibilitu výkrmu. 
Loading...