Skip to main content

YEA-SACC®

Yea-Sacc® je kvasinková kultúra na báze Saccharomyces cerevisiae, kmeň 1026, špeciálne vybraná pre svoj vplyv na úžitkovosť zvierat. Vďaka rozsiahlemu výskumu, ktorý je dôkazom rôznych reakcií na jeho pôsobenie, sa ukázal byť ideálnym pre výživu mäsového a mliekového hovädzieho dobytka, teliat a koní. Yea-Sacc ponúka výživovú platformu potrebnú na udržanie vysokej produkcie mlieka, kondície vysokoprodukčných kráv a navyše podporuje stráviteľnosť. Viac ako 35 rokov výskumu umožňuje spoločnosti Alltech ponúkať  produkt vysokej a konzistentnej kvality.  

 • Podporuje stráviteľnosť a využitie živín. 
 • Poskytuje nutričnú platformu potrebnú na: 
 • udržanie vysokej produkcie mlieka, 
 • udržanie telesnej kondície pri vysokoprodukčných dojniciach. 
 • Obmedzuje výkyvy bachorového pH a udržiava stabilnú aktivitu bachorových mikróbov, vďaka čomu urýchľuje trávenie a pasáž tráveniny, a zvyšuje tak príjem krmiva. 
 • Podporuje rast baktérií tráviacich vlákninu v bachore, a tým podporuje rýchlosť a mieru rozkladu objemného krmiva. 
 • Stimuluje aktivitu baktérií zodpovedných za konverziu kyseliny mliečnej na propiónovú. 
 • Podporuje stabilitu bachora, bráni nadmerným výkyvom pH, ktoré obmedzujú trávenie vlákniny a znižujú príjem potravy. 
 • Umožňuje rovnomernú a nákladovo vysoko efektívnu návratnosť vďaka vyššej úžitkovosti. 
 • Ukazuje, ako technológia podporovaná výskumom dokáže posunúť odvetvie vpred a riešiť výzvy živočíšnej výroby poskytovaním nutričných riešení.  

Yea-Sacc poskytuje pravú nutričnú platformu potrebnú na: 

 • udržanie vysokej produkcie mlieka, 
 • udržiavanie dobrého stavu kráv s vysokým nadojeným objemom, 
 • podporu stráviteľnosti, 
 • podporu trávenia a využitia živín, 
 • posilnenie dodávania bielkoviny. 

Yea-Sacc pre dojnice 

Yea-Sacc podporuje činnosť bachora prostredníctvom zvyšovania stráviteľnosti kŕmnej dávky a stabilizácie pH bachora. To umožňuje zvýšiť produkciu mlieka účinnejším spôsobom, ktorý nezhoršuje telesnú kondíciu a plodnosť dojníc. 

Yea-Sacc pre mäsové plemená hovädzieho dobytka 

Yea-Sacc podporuje trávenie celej kŕmnej dávky zlepšením trávenia vlákniny a stabilizáciou pH bachora. To zvyšuje denný prírastok efektívnejšie pre zvýšenie ziskovosti produkcie. 

Yea-Sacc pre kone 

 • Yea-Sacc podporuje trávenie vlákniny, čím napomáha príjmu energie.  
Loading...