Skip to main content

Alltech True Check

Alltechov True Check

Uz nastavak rasta cijena sastojaka hrane za životinje, povećava se i pritisak da budemo što učinkovitiji u izradi formulacija. 

Alltechov True Check™ je fleksibilna analiza dizajnirana za simulaciju probavnog sustava peradi i svinja, koja vrši predviđanje oslobađanja hranjivih tvari iz hrane. To nam omogućuje da kvantificiramo prednosti dodavanja enzima i odredimo najbolje enzime za pojedinu hranu. Na taj način možemo pomoći u izradi formulacija koje će imati najviše koristi za životinju, a istovremeno smanjiti ulazne troškove i utjecaj na okoliš. 

Kako funkcionira Alltechov True Check? 

Alltechov True Check simulira probavu pomoću sustava koji replicira svaku fazu probavnog procesa. Hrana se melje i razrjeđuje, zatim prolazi kroz različite faze u kojima se enzimi koji odgovaraju endogenoj proizvodnji, pH, temperatura i vrijeme pažljivo prilagođavaju kako bi oponašali volju, želudac i tanko crijevo pileta, ili želudac i tanko crijevo svinje. Nakon toga, uzorci se analiziraju na fosfate, reducirajuće šećere i alfa-amino dušik.  

Kako analiza može pomoći u optimizaciji formulacija hrane za životinje? 

Analiza slobodnih fosfata pokazuje pretvorbu fitinske kiseline u probavljivi oblik. Viša razina slobodnih fosfata ukazuje na više fosfora dostupnog životinji. Korištenje enzima za povećanje hidrolize fitinske kiseline smanjuje potrebu za dodavanjem mineralnih izvora fosfora u hranu i smanjuje izlučivanje neapsorbiranog fosfora u okoliš.  

Hrana za životinje uključuje vlakna, koja se u velikoj mjeri sastoje od neškrobnih polisaharida koji se nalaze u stijenkama biljnih stanica, kao što su celuloza, hemiceluloza i pektin. Neškrobni polisaharidi sastoje se od šećera, ali ih monogastrične životnije ne probavljaju lako. Enzimi se mogu koristiti za pretvaranje dužih polisaharida u probavljive šećere, mjerene kao reducirajuće šećere, čime se omogućuje povećana dostupnost energije životinji. 

Slobodni aminokiselinski dušik analizira količinu proteina koji se pretvara u probavljive slobodne aminokiseline. Povećanje oslobađanja proteina iz hrane omogućuje manje formulacije sirovih proteina u hrani. Smanjenje sirovih proteina u hrani ključno je za smanjenje izlučivanja dušika u okoliš, a može i poboljšati zdravlje životinja. 

Simulirajući proces probave u laboratoriju, Alltechov True Check pruža brzu i učinkovitu metodu probira za nove formulacije hrane i dodanih enzima. Korištenje Alltechova True Checka može smanjiti gubitak hranjivih tvari, povećati učinkovitosti proizvodnje, kao i smanjiti utjecaj uzgoja životinja na okoliš.

Loading...