Skip to main content

Smanjenje mikotoksina tijekom skladištenja

Očuvanje dobrobiti i performansi životinja glavni su prioriteti na farmama. Mikotoksini, koji predstavljaju ozbiljan i stalan rizik za kvalitetu stočne hrane, mogu ugroziti te ciljeve. Alltechov pregled europske žetve za 2023. otkrio je izrazito visok rizik od mikotoksina, koji se prvenstveno pripisuje promjenjivim vremenskim uvjetima u cijeloj regiji. 

Problemi s mikotoksinima počinju već na polju, ali čak i ako je hrana za životinje nekontaminirana ili minimalno kontaminirana tijekom žetve, mogu se razviti značajne razine mikotoksina u skladištu. Pravilno upravljanje skladištenjem stoga je ključno za smanjenje daljnjeg rizika od mikotoksina. To je osobito važno kada je rizik od mikotoksina velik, kao što je to bilo u 2023.

Ovaj blog predstavlja ključne prakse upravljanja skladištenjem kako bi se ograničio stalan rizik od mikotoksina.

Zašto je skladištenje važno?

Vlaga, neodgovarajuća temperatura zrna ili oštećenja koja izazivaju insekti mogu stvoriti potrebne uvjete za razvoj gljivica tijekom skladištenja žitarica. Redovito praćenje i održavanje optimalnih uvjeta u žitaricama i krmi, kako tijekom žetve tako i tijekom skladištenja, od ključne je važnosti.

Skladištenje žitarica:

Za kratkotrajno skladištenje, zrno nakon žetve osušiti na manje od 16 % vlage što je prije moguće. Za dugotrajnije skladištenje (6-12 mjeseci) zrno treba sušiti na manje od 14 % vlage.

• Izbjegavati nakupljanje vlage i redovito prozračivati skladište i silose te održavati sustave za prozračivanje

• Redovito pratiti temperaturu i vlažnost zrna

• Redovita kontrola insekata

• Provjeriti ima li u skladištima i silosima curenja ili nakupljanja vlage

• Temeljito očistiti i pregledati skladišta i silose između skladištenja različitih žitarica i sastojaka stočne hrane

• Gdje je moguće, uzimati hranu koja je prije ušla u skladište

 • Primjena inhibitora plijesni, kao što je MOLD-ZAP®, može pomoći u smanjenju razvoja gljivica

• Uspostaviti detaljan program praćenja s jasnim standardnim operativnim postupcima (SOP)

Postupanje s krmom tijekom skladištenje:

Budući da plijesan za rast treba kisik, postizanje i održavanje anaerobnih uvjeta ključno je za smanjenje rizika od mikotoksina. To se može postići na sljedeće načine:

• Silirati između 32-36 % suhe tvari (ST) ako uvjeti dopuštaju

• Dobro zatvoriti silos i održavati anaerobne uvjete tijekom skladištenja

• Korištenje oštrih noževa prilikom izuzimanje

• Gaziti površinu silosa što je brže moguće (idealno do pet dana)

• Priprema TMR obroka upotrebom svježe izuzete silaže i hranjenje odmah nakon pripreme • Svakodnevno uklanjanje hrane koja nije pojedena prije davanja svježe hrane

• Osigurati da su sve površine za miješanje i hranjenje čiste i bez pljesnivih ostataka hrane

Preuzmite vodič ovdje.

 Alltechov pregled europske žetve za 2023.

Alltech radi s proizvođačima na stvaranju individualiziranih strategija za upravljanja mikotoksinima koje nadopunjuju ove tehnike skladištenja. Optimalan način upravljanja započinje detaljnim podacima o rizicima od mikotoksina u pojedinim regijama, usjevima i vrstama.

Alltechov pregled europske žetve pruža ove važne informacije. Pregled za 2023., koje je objavljeno u prosincu, temelji se na testiranju i procjeni više od 1100 uzoraka, koji su većinom testirani u Alltechovom 37+® laboratoriju u Dunboyneu, Irska. Dobiveni rezultati ukazuju na povećanu prijetnju od mikotoksina diljem kontinenta, dijelom kao rezultat sve ekstremnijih vremenskih i klimatskih uvjeta.

Ključni rezultati Alltehovog pregleda europske žetve za 2023.

•            Uzorci su sadržavali prosječno 4,4 mikotoksina.

•            Rizici vezani uz Fusarium u pšenici i ječmu su veliki zbog dugotrajnih kiša.

•            Najveći rizik među žitaricama malog zrna predstavlja ječam.

•            U kukuruzu u srednjoj i južnoj Europi postoje različiti rizici od mikotoksina.

•            Travna silaža u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj predstavlja rizik zbog Penicilliuma, što je važno za proizvođače mlijeka.

Ovi podaci ističu važnost odgovarajuće strategije kako bi se zaštitila produktivnosti, profitabilnosti i cjelokupno zdravlje i dobrobit životinja.

Zaštitite se od rizika mikotoksina

Prijavite se ovdje  za preuzimanje cijelog pregleda te drugih resursa, uključujući:

  • interaktivnu kartu rizika mikotoksina
  • materijali i članci
  • serija videozapisa s komentarima Alltechovih stručnjaka

Ovi osnovni alati omogućit će vam donošenje najučinkovitijih odluka o kontroli mikotoksina tijekom nadolazeće sezone hranidbe.

Loading...