Skip to main content

Prvi rezultati o kvaliteti usjeva i riziku od mikotoksina u Europi

Ekstremni vremenski uvjeti ponovno dominiraju u 2022. 

Mnogi ratari pitaju se jesu li dugotrajne suše, iznenadne bujične poplave te najviše zabilježene prosječne ljetne temperaturama ove godine postale novo normalno u Europi. Ovakvi uvjeti značajno utječu na prinos i kvalitetu usjeva diljem Europe. Urod pšenice u Francuskoj smanjio se za 20 %, dok su proizvođači kukuruza u dolini rijeke Po u Italiji gledali kako im usjevi venu tijekom najveće suše koju je ta regija doživjela u zadnjih 70 godina.

U tijeku su analize za Alltechov pregled europske žetve za 2022.

Budući da je europska žetva pšenice i ječma ove godine završila ranije, Alltechov 37+® laboratorij za analizu mikotoksina u Dunboyneu, Irska, testira uzorke koji pristižu svaki tjedan. Ovo su neki od prvih rezultata:

  • do sada ispitani uzorci pšenice i ječma u prosjeku sadrže 3,6 mikotoksina
  • dva ili više mikotoksina otkrivena su u 97 % uzoraka
  • najčešće su pronađene nove grupe mikotoksina, trikoteceni tipa A i tipa B i ergot toksin
  • Najveća koncentracija ergot alkaloida (2.891 ppb) pronađena je u ječmu iz Njemačke

Slama i dalje predstavlja veći rizik

Nastavlja se opsežnije testiranje slame u Danskoj jer rizik vezan za ovu vrstu stočne hranu i stelje postaje sve izraženiji. Dosadašnji rezultati:

  • preko 55 % uzoraka smatra se uzorcima većeg rizika na temelju Alltechovog ekvivalenta rizika (REQ)
  • trikoteceni tipa B predstavljaju najveći izazov
  • prosječna utvrđena koncentracija DON-a bila je 1.727 ppb, a najveća 6.239 ppb

Prvi znakovi rizika od aflatoksina u kukuruzu

U suradnji sa SGS-om dobili smo preliminarne pokazatelje o kvaliteti kukuruza iz jugoistočne Europe. Iako je žetva tek započela, prvi rezultati ukazuju da je kontaminacija aflatoksinom zabrinjavajuća, vjerojatno zbog dugih sušnih razdoblja. Prvi znakovi rizika:

  • otkrivene su razine do 77,39 ppb aflatoksina B1, dok je prosječna razina 15,7 ppb
  • pet uzoraka kukuruza prikupljenih u ovoj regiji premašilo je granične vrijednosti iz europske regulativu o aflatoksinu B1 za stočnu hranu (>20 ppb)
Loading...