Skip to main content

Svinje

Proizvodi

SEL-PLEX®

Sel-Plex® je dostupan u obliku u kojem se može lako pohraniti u tkivima zbog sličnosti između metionina i selenometionina koji su izmjenjivi tijekom sinteze bjelančevina.

NUPRO®

NuPro® sadrži visoke koncentracije esencijalnih i funkcionalnih hranjivih tvari koje su važne u hranidbi mladih životinja.

MYCOSORB A+®

Mycosorb A+® je nova generacija adsorbenata mikotoksina koja nudi vrhunsku sposobnost vezivanja, širok spektar adsorpcije i povećanu učinkovitost.

Loading...