Skip to main content

Cjelovit pristup hranidbi prasadi bez upotrebe cinkova oksida

Od lipnja 2022. godine u Europskoj uniji stupa na snagu zabrana upotrebe terapijskih doza cinkova oksida (ZnO) u stočnoj hrani za sprečavanje i kontrolu proljeva kod prasadi nakon odbića. U prvom dijelu ove serije bilo je riječi o upotrebi cinkova oksida u hrani za prasad, razlozima za njegovu široku upotrebu te o ekološkim i zdravstvenim problemima do kojih može doći zbog produljene upotrebe.

Kako bi uzgajivači svinja u EU-u osigurali optimalan rast i nakon zabrane upotrebe cinkova oksida, potrebno je prilagoditi hranidbu, upravljanje te načine održavanja zdravlja i dobrobiti životinja (vidi Sliku 1). U drugom dijelu ove serije bit će riječi o nekim od tih čimbenika koji bi, kada se koriste zajedno, trebali ublažiti proljev nakon odbića kod mlade prasadi i smanjiti ovisnost o cinkovom oksidu.

Slika 1: Cjelovit pristup postizanju optimalnih performansi svinja bez upotrebe terapijskih doza cinkova oksida

Primjena cjelovitog pristupa

Nažalost, ne postoji „čarobna“ zamjena za cinkov oksid. Umjesto toga, proizvođači svinja diljem EU-a morat će primijeniti kombinaciju novih praksi hranidbe i upravljanja za suzbijanje proljeva nakon odbića. Pogledajmo koje su to prakse:

1. Nutritivna rješenja

Hrana s manjim udjelom proteina: smanjenje razine sirovih proteina u hrani tijekom kraćeg razdoblja nakon odbića smanjit će učestalost proljeva i poboljšati zdravlje crijeva prasadi, jer na taj način višak neprobavljenih proteina neće dospjeti u debelo crijevo. Prednosti hrane s niskim udjelom sirovih proteina uključuju:

 • manje populacije proteolitičkih bakterija
 • manje patogene E. coli
 • blaže simptome proljeva nakon odbića

Međutim, ključno je osigurati da se razine i/ili omjeri esencijalnih aminokiselina ne smanje ispod potreba svinje.

Hrana bogata vlaknima: Vlakna u hrani koju prasad dobiva nakon odbića igraju važnu ulogu u kontroli crijevne morfologije i mikrobiote prasadi te poboljšavaju zdravlja crijeva. Prednosti hrane s viskom udjelom vlakana uključuju:

 • blaže simptome proljeva nakon odbića
 • slabije izlučivanje E. coli
 • kraće vrijeme zadržavanja hrane koja se probavlja u probavnom traktu

Vlakna također mogu pojačati aktivnost nekih probavnih enzima, poput lipaze.

Organske kiseline: Organske kiseline uspješno se koriste u svinjogojstvu kao koristan alat za kontrolu simptoma proljeva nakon odbića i poticanje rasta prasadi, osobito u vrijeme odbića. Prednost organskih kiselina proizlazi iz njihovih snažnih antibakterijskih, antivirusnih i antifungalnih svojstava. Prednosti uključivanja organskih kiselina u hranu uključuju:

 • bolju probavljivost hranjivih tvari
 • snažniji rast
 • blaže simptome proljeva nakon odbića
 • manje upala

Međutim, odgovor na organske kiseline može ovisiti o nekoliko čimbenika, kao što su vrsta organske kiseline, stopa uključivanja, zdravstveno stanje svinja te higijena i standardi dobrobiti životinja na farmi.

2. Upravljanje

Zdravlje crijeva krmače i prasadi: dobar početak života prasadi osigurat će im dobar rast te smanjiti upotrebu antibiotika. Kako bi se to postiglo, potrebno je brinuti o zdravlju i razvoju crijeva odmah nakon prasenja. Alltechov program Seed, Feed, Weed (SFW) podržava zdravlje crijeva u krmača i prasadi modificiranjem mikrobne populacije crijeva kako bi se naselile povoljne i raznolikije mikrobne populacije.Time se smanjuje vezanje E. coli za crijevne stanice svinja, optimizira struktura crijeva te osigurava optimalna apsorpcija hranjivih tvari.

Visokokvalitetni kolostrum: za razliku od dojenčadi, prasad se rađa bez majčinih antitijela, što ih čini osjetljivim na infekcije. Uzgajivači svinja moraju osigurati da novorođena prasad ima odgovarajuću opskrbu kvalitetnim kolostrumom jer je kolostrum bogat imunoglobulinima. Imunoglobulini predstavljaju prvu liniju obrane prasadi jer im pomažu u izgradnji imunosnog sustava i štite ih sve dok ne počnu aktivno proizvoditi vlastita antitijela. Alltechov program SFW uključuje dodatke hrani poput Alltechova Actigena, za koji se pokazalo da povećava kvalitetu kolostruma te podržava integritet i stabilnost probavnog sustava prasadi.

Hranjenje predstarterom: hranjenje predstarterom nije nov koncept, ali ne misle svi proizvođači da je isplativo zbog male količine koju prasad pojede prije odbića (obično 200-250 g po prasetu). Međutim, ciljevi hranjenja predstarterom su sljedeći:

 1. Povećati postotak prasadi u leglu koja jede, jer prasad koja uzima predstarter ima veću stopu rasta u prvih sedam dana nakon odbića
 2. Postići učinak prihvaćanja čvrste hrane nakon odbića
 3. Podržati prijelaz u fazu nakon odbića tako što ćete pripremiti crijeva prasadi za probavu krute hrane

Predstarter treba ponuditi oko 4. do 10. dana nakon prasenja, jer što se ranije ponudi, to je značajniji udio legla koji će ga jesti nakon odbića. Preporuka je početi hraniti s 80 g dnevno, a zatim povećavati količinu kako se povećava apetit. Higijena hranilica ključna je kod davanja predstartera, stoga je važno održavanje čistoće hranilice i svakodnevno uklanjanje ustajale i prljave hrane

Starost i težina prasadi kod odbića: značajan izazov s kojim se proizvođači susreću je postići da prasad rano prihvati čvrstu hranu nakon odbića. Kako bi se osigurao dosljedno visok unos hrane nakon odbića, a time i dobar rast tijekom proizvodnog ciklusa, treba prakticirati odbijanje starije i teže prasadi. Proizvođači se često vode dobi kao faktorom za određivanje vremena odbića, ali važno je napomenuti da samo jedan dodatni dan kod odbića može rezultirati s +0,8 kg po prasetu na kraju uzgoja te u konačnici s +1,7 kg po svinji kod klanja. Odbijanje starije prasadi znači i odbijanje teže prasadi, a to će utjecati na smrtnost i dugovječnost stada te smanjiti broj dana do klanja, što će smanjiti ukupne troškove proizvodnje. Program SFW u hranidbi prasadi prije odbića može pomoći proizvođačima da povećaju težinu pri odbiću, poboljšavajući prosječan dnevni prirast, unos hrane i učinkovitost hrane za sisajuću prasad.

Kvaliteta vode za piće: Kako je voda neophodan nutrijent, svinjama je potrebno osigurati dovoljno vode odgovarajuće kvalitete. Nadalje, ograničeni unos vode može smanjiti unos hrane i prosječan dnevni prirast za do 15 %. Za tek odbijenu prasad preporuča se:

 • odgovarajuća brzina protoka vode (0,5-1 litara/minuti)
 • jedna pojilica na 10 prasadi
 • odgovarajuće mjesto, položaj i visina pojilice od presudne su važnosti
 • svakodnevna provjera i čišćenje pojilica
 • provjera udjela soli – slana voda smanjuje unos
 • ispitivanje kvalitete vode na onečišćivače, mikrobe i minerale

3. ​Zdravlje

Biosigurnost na farmama svinja: provođenje strogih biosigurnosnih protokola jedan je od načina kontrole bakterijskih infekcija. To može uključivati dezinfekciju kamiona i vozila za stočnu hranu prije ulaska na farmu, nemiješanje svinja iz različitih skupina i provođenje stroge politike „sve unutra – sve van“. Ako se provode stroge politike „sve unutra – sve van“, zdravstveni status svinja s vremenom će se poboljšati.

Cijepljenje: enterotoksigena E. coli (ETEC) najvažniji je patogen odgovoran za proljev prasadi nakon odbića, a cijepljenje se pokazalo kao učinkovit pristup za smanjenje incidencije proljeva nakon odbića. Nakon dobrog programa cijepljenja smanjit će se pritisak infekcije i povećati imunitet stada.

Higijena: nečist okoliš također doprinosi proljevu nakon odbića, jer loša higijena svinjaca i hranilica može utjecati na zdravstveno stanje prasadi. To se može spriječiti pravilnim sanitarnim mjerama (tj. pridržavanjem strogih protokola pranja i dezinfekcije, dezinficiranjem prostorija proizvodom koji sadržava klorokrezol, potpunim sušenjem prostorija prije uvođenja novih svinja i pravilnim pranjem čizama svih zaposlenika).

4. Dobrobit

Stres i okoliš: prasad je u vrijeme odbića izložena različitim stresorima (npr. premještaj u novi objekt, miješanje s nepoznatim svinjama, odvajanje od krmače, promjena hrane). Budući da prasad brzo postiže visoku razinu stresa, dolazi do poremećaj rada crijeva i imunosnog sustava, a u konačnici, prasad pate od proljeva nakon odbića. Međutim, prasad je manje sklona bolestima i crijevnim smetnjama ako nije pod stresom. Stoga je važno da uzgajivači razmotre načine smanjenja društvenog i okolišnog stresa kod odbića, usredotočujući se na nekoliko aspekata, kao što su opskrba hranom i vodom, osiguravanje dovoljno prostora u objektu i na hranilicama, miješanje i kretanje svinja, temperatura i ventilacija.

Kako se bliži lipanj 2022., vrijeme je da proizvođači svinja u EU-u počnu uvoditi potrebne promjene kako bi mogli započeti s uzgojem prasadi bez upotrebe cinkova oksida. Provedba cjelovite strategije koja obuhvaća optimalnu hranidbu, upravljanje, zdravlje i dobrobit svinja bit će ključna za njihov rast i opstanak u periodu nakon zabrane upotrebe cinkova oksida.    

Saznajte kako vam Alltechov program Seed, Feed, Weed (SFW) može pomoći da uklonite cinkov oksid iz hrane za prasad. Za sva pitanja obratiti se našem timu za upravljanje zdravljem crijeva Alltech Gut Health Management.   

Ovo je drugi dio trodijelne serije

*Reference su dostupne na zahtjev

 

Želim saznati više o hranidbi svinja.

 

 

Loading...