Skip to main content

Alltech 37+

Dokazano je da mikotoksini smanjuju unos hrane, oštećuju integritet probavnog sustava i smanjuju plodnost, a svaki od tih problema može predstavljati velik trošak za proizvođače. Otkrivanje i borba protiv ovih skrivenih izazova vrlo su važni, a uz pomoć Alltechova 37+® testa, mikotoksini ne mogu dugo ostati skriveni.

Alltechov 37+® test za analizu mikotoksina temelj je našeg programa za kontrolu mikotoksina, a u našim smo laboratorijima u Lexingtonu u Kentuckyju i u Dunboyneu u Irskoj testirali gotovo 20.000 uzoraka stočne hrane, i svaki provjerili na prisutnost preko 40 mikotoksina.

Alltechov 37+® test daje stvarnu sliku o kontaminaciji sastojaka ili ukupnog dnevnog obroka (TMR-a) kao bi se ubrzao postupak dijagnosticiranja, predložile učinkovite mjere sanacije i izradio učinkovit plan suzbijanja mikotoksina.