Skip to main content

Thú cưng

Sản phẩm

Sel-Plex

Được tạo thành dựa trên hơn 19 năm nghiên cứu, Sel-Plex® đã được chứng minh là dạng nấm men làm giàu selenium hữu hiệu nhất.Sel-Plex tối ưu hóa năng suất và hỗ trợ việc lưu trữ khoáng trong cơ thể vật nuôi.

Bioplex

Vi khoáng Bioplex® là các khoáng chất có nguồn gốc từ các axit amin và một loạt peptide. Chúng được hấp thu dễ dàng và dễ dàng chuyển hóa, tối ưu hóa hiệu suất của động vật.

Bio-Mos

Hiệu quả trong tất cả các giai đoạn phát triển, Bio-Mos® được thiết kế để nuôi dưỡng đường tiêu hóa, do đó tối đa hóa hiệu suất và lợi nhuận.

Loading...