Skip to main content

Thủy sản

Sản phẩm

Aquate

Công nghệ Aquate giúp duy trì sự cân bằng mang tính bảo vệ các loài thủy sản được nuôi trồng, với nguồn dinh dưỡng và môi trường sống của chúng. 

Actigen

Actigen® một công nghệ an toàn và có thể truy xuất, được phát triển từ Nutrigenomics giúp tất cả các loài vật phát triển tốt và đạt được tiềm năng di truyền của chúng.

Allzyme SSF

Allzyme® SSF cho phép linh hoạt xây dựng khẩu phần ăn bao gồm sử dụng phụ phẩm và nguyên liệu thay thế, hoặc giảm mật độ dinh dưỡng.

Loading...