Skip to main content

Sản phẩm

Actigen

Actigen® một công nghệ an toàn và có thể truy xuất, được phát triển từ Nutrigenomics giúp tất cả các loài vật phát triển tốt và đạt được tiềm năng di truyền của chúng.

Allzyme SSF

Allzyme® SSF cho phép linh hoạt xây dựng khẩu phần ăn bao gồm sử dụng phụ phẩm và nguyên liệu thay thế, hoặc giảm mật độ dinh dưỡng.

Mycosorb A+

Mycosorb A+ là công nghệ dinh dưỡng có hiệu quả đã được chứng minh để hỗ trợ sức khoẻ đàn và hiệu suất. Các giải pháp dựa trên nấm men dựa trên giúp gia súc đạt được tiềm năng thực sự của chúng.

Loading...