Skip to main content

Heo

Sản phẩm

Actigen

Actigen® một công nghệ an toàn và có thể truy xuất, được phát triển từ Nutrigenomics giúp tất cả các loài vật phát triển tốt và đạt được tiềm năng di truyền của chúng.

Allzyme SSF

Allzyme® SSF cho phép linh hoạt xây dựng khẩu phần ăn bao gồm sử dụng phụ phẩm và nguyên liệu thay thế, hoặc giảm mật độ dinh dưỡng.

Acid-Pak 4 Way 2X

Acid-Pak 4-Way 2X® là một công nghệ độc đáo được thiết kế để giúp "nuôi dưỡng đường ruột" và trang bị cho động vật nền tảng tốt nhất cho sự phát triển khỏe mạnh và bảo vệ một cách tự nhiên.

Loading...