Skip to main content

Tầm Nhìn

TPL-2017-0009.jpg

Trung tâm câu chuyện của Alltech là một hành trình kinh doanh.

Vào những năm 1970, người sáng lập và chủ tịch của chúng tôi, Tiến sĩ Pearse Lyons, đã di cư đến Hoa Kỳ với một giấc mơ: duy trì hành tinh của chúng ta và tất cả vật thể sống trên đó. Là một nhà khoa học người Ireland, ông đã nhìn thấy cơ hội áp dụng chuyên môn "lên men" vào những thách thức về dinh dưỡng động vật, và ước mơ của ông đã trở thành hiện thực khi ông thành lập Alltech vào năm 1980 chỉ với 10.000 đô la.

Ngày nay, một nhóm toàn cầu gồm hơn 5.000 nhân viên trên khắp thế giới chúng tôi chia sẻ tầm nhìn về duy trì bền vững và nuôi dưỡng thực vật, động vật và con người của thế giới.

Chúng tôi thực hiện tầm nhìn này bằng cách cải thiện chất lượng cây trồng, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi thông qua dinh dưỡng và đổi mới khoa học, đặc biệt là công nghệ lên men. Chúng tôi vững một lời cam kết giúp thực, động vật phát triển tối đa tiềm năng đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất đạt hiệu quả, khả năng sinh lời và tính bền vững cao hơn.

dairyfeed.JPG

Bắt đầu với đất
Tại Alltech Crop Science, tăng trưởng là tự nhiên.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giải pháp tự nhiên cho các thách thức nông học và trồng trọt đến các nhà sản xuất trên toàn cầu, từ sản xuất cam quýt...đến cỏ ủ chua.

Mục tiêu của chúng tôi là liên tục thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và tính bền vững. Bằng cách chia sẻ chuyên môn của chúng tôi, liên tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tìm hiểu khó khăn trên từng khu vực, chúng tôi không chỉ theo đuổi năng suất, lợi nhuận và tính bền vững cao hơn cho mọi loại cây trồng - chúng tôi làm việc cùng với các nhà sản xuất và nông học để xây dựng tương lai cho nền nông nghiệp.

Loading...