Skip to main content

Sel-Plex

Được tạo thành dựa trên hơn 19 năm nghiên cứu, Sel-Plex® đã được chứng minh là dạng nấm men làm giàu selenium hữu hiệu nhất.Sel-Plex tối ưu hóa năng suất và hỗ trợ việc lưu trữ khoáng trong cơ thể vật nuôi.

Loading...