Skip to main content

Quản lý sức khỏe đường ruột

GutHealth.png

Chương Trình Quản Lý Sức Khỏe Đường Ruột Alltech® thiết yếu cho việc xây dựng một nền tảng cho hiệu suất suốt vòng đời vật nuôi và lợi nhuận của nhà sản xuất.

Công nghệ sức khỏe đường ruột của chúng tôi được kiểm chứng bởi nghiên cứu sâu rộng, bao gồm hơn 730 thử nghiệm. Khi các quy định về kháng sinh được thắt chặt trên toàn cầu, chúng tôi được định vị vào việc cung cấp giải pháp được kiểm chứng thực tế tính toàn vẹn đường ruột và sức khỏe tổng thể của động vật.

Chương Trình Quản Lý Sức Khỏe Đường Ruột Alltech® tập trung vào:

Tận dụng tối đa thức ăn chăn nuôi: Tối đa hóa việc sử dụng thức ăn, tăng trưởng và hiệu quả.

Phát triển hệ thống miễn dịch: Duy trì sức khỏe đường ruột tốt và hỗ trợ tăng trọng.

Sự khởi đầu đúng đắn: Thúc đẩy vi khuẩn có lợi, tăng cường phát triển đường ruột, hỗ trợ tăng trưởng và thành tích thú non.

Loading...