Skip to main content

Hiệu quả của Thức ăn chăn nuôi

FeedEfficiencySE.png

Chương trình Hiệu Quả Thức Ăn Chăn Nuôi từ Alltech® hỗ trợ vật nuôi tối ưu sức khỏe trong suốt vòng đời, giải quyết các vấn đề về dinh dưỡng như khả năng tiêu hóa, tính linh hoạt thực liệu, chi phí thức ăn và hiệu suất tổng thể.

Với chi phí thức ăn thường chiếm tới 70% chi phí sản xuất, rất quan trọng đảm bảo thức ăn được tiêu hóa hiệu quả trong mỗi lần ăn.

Chương trình Hiệu Quả Thức Ăn Chăn Nuôi từ Alltech Alltech sử dụng các công nghệ hoạt động phối hợp, cộng hưởng với hệ thống tiêu hóa vật nuôi giải phóng thêm protein, axit amin và khoáng chất. Hỗ trợ hệ tiêu hóa động vật tối đa hóa việc giải phóng chất dinh dưỡng, ổn định năng suất và giảm tổng chi phí thức ăn.

Loading...