Skip to main content

Quản lý khoáng

mineralmanagement.png

Gia súc của bạn phụ thuộc vào bạn. Năng suất của chúng phụ thuộc vào dạng khoáng phù hợp.

Lựa chọn đúng với chương trình Quản lý Khoáng sản Alltech® hấp thu tốt hơn, ít đào thải và sức khỏe tối ưu.

Quản lý khoáng không chỉ là ngăn ngừa sự thiếu thiếu hụt.

Bổ sung khoáng chất không đúng có thể ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe và năng suất của vật nuôi. Các phương pháp bổ sung truyền thống đã sử dụng khoáng chất vô cơ. Tuy nhiên, dạng khoáng vô cơ hấp thu kém. Điều này dẫn đến việc chuyển đổi bổ sung khoáng hữu cơ ở nhiều thị trường.

Phá vỡ quan niệm truyền thống và nuôi dưỡng vật nuôi theo phương thức hiện đại.

Alltech® đã chứng minh rằng các khoáng chất vi lượng hữu cơ ở dạng Bioplex® và Sel-Plex® có thể được đưa vào ở mức thấp hơn đáng kể trong khi cải thiện hiệu suất của động vật. Việc tối ưu hóa nhu cầu khoáng và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Chúng tôi gọi đây là sự đổi mới Công Nghệ Thay thế Hoàn Toàn từ Alltech - Alltech's Total Replacement Technology ™ (TRT).

Chương trình quản lý khoáng Alltech đảm bảo dạng khoáng hữu cơ được hấp thụ, lưu trữ và sử dụng tốt hơn bởi động vật. Điều này đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cao hơn của vật nuôi hiện đại về tăng trưởng, hiệu suất sinh sản và sức khỏe.

The Alltech Mineral Management program guarantees organic minerals that are better absorbed, stored and utilized by the animal. This meets the higher nutrient needs of modern livestock for growth, reproductive performance and animal health.

Loading...