Skip to main content

Program Redukcie Antibiotík

Program redukcie antibiotík Alltech® je určený na podporu producentov prevádzajúcich svoje chovy na chov so zníženým používaním antibiotík a pre zabezpečenie zdravej a ziskovej budúcnosti ich prevádzok. Tento program je založený na takmer štyroch desaťročiach výskumu a praxe s podporou moderných metód a odborníkov, a ponúka  holistický prístup, ktorý má pomôcť producentom čeliť problémom, ktoré by mohli vzniknúť v chove hydiny v dôsledku zníženého používania antibiotík.  

Spoločnosť Alltech sa v partnerstve s chovateľmi snaží zabezpečiť  maximálny produkčný potenciál ich zvierat a prevádzok. 

Na pomoc pri získavaní konkurenčnej výhody obsahuje náš program služby s pridanou hodnotou, ktoré riešia problémy, pomáhajú chovateľom dosahovať ciele a kladú základy pre udržateľnú a ziskovú budúcnosť.  

Loading...