Skip to main content

Audit farmy

Keď počujete slovo „audit“, môžete si automaticky spomenúť na daňových alebo daňových audítorov, ale vedeli ste, že Alltech vykonáva audity fariem, aby pomohla zvýšiť efektivitu, ziskovosť a udržateľnosť vašej farmy?

Veríme, že kľúčom k dosiahnutiu väčšej ziskovosti udržateľným spôsobom je zvýšenie efektívnosti výroby. S cieľom pomôcť poľnohospodárom dosiahnuť ich ciele vyvinul Alltech audit farmy, ktorý analyzuje kľúčové komponenty mliečnej farmy. Počas auditu použije tím na farme najnovšie hodnotiace nástroje na zhromaždenie kľúčových údajov o vašom stáde a farme.

Audit na farme:           

  • Hodnotí poľnohospodársku výrobu a ekomonickú efektívnosť   
  • Hodnotí úžitkovosť zvierat     
  • Porovnáva súčasnú produkciu so stanovenými cieľmi 
  •  Analyzuje výživu a správu krmív     
  • Zvyžuje aspekty chovu a riadenia                                                                                                                  
  • Identifikuje možné zdravotné problémy
  • Potvrdzuje príčinu zníženého výkonu

Po dokončení auditu vám budú poskytnuté príslušné informácie a rady, ktoré vám môžu pomôcť a vylepšiť vaše rozhodnutie.

Nechajte nás vyriešiť Vaše čísla

Naši odborníci na výživu sú plne vyškolení pre vytvorenie receptúr krmív pomocou špecializovaného programu na receptúry, ktorý umožňuje porovnanie existujúcej kŕmnej dávky s potenciálnymi výhodami alternatívnych kŕmnych dávok. Všetky kŕmne dávky je možné porovnávať nutrične, podľa nákladov.  Tieto informácie možno potom preniesť spolu so základnými ukazovateľmi prevádzkového výkonu farmy do nástroja Dairy ASSIST. Výpočty naznačujú mieru nákladových prínosov z vyriešenej neefektívnosti pre farmára s bonusom zníženej uhlíkovej stopy, čo je skvelá správa pre spotrebiteľa, ktorý sa viac ako kedykoľvek predtým zaujíma o to, ako sa jeho potraviny vyrábajú.

Všetky tieto zložky sú zhrnuté do komplexného odporúčania týkajúceho sa kŕmenia, minerálnych vlastností, alternatívnych zdrojov bielkovín a v prípade aj potreby kontroly mykotoxínov. Po implementácii odborný konzultanti pravidelne sledujú výsledky a úžitkovosť, aby sa  dosiahlo prepokladané zlepšenie chovu.

Všetky tieto zložky sú zhrnuté do komplexného odporúčania týkajúceho sa kŕmenia, minerálnych vlastností, alternatívnych zdrojov bielkovín a v prípade aj potreby kontroly mykotoxínov. Po implementácii odborný konzultanti pravidelne sledujú výsledky a úžitkovosť, aby sa  dosiahlo prepokladané zlepšenie chovu.

Loading...