Skip to main content

Alltech Miko

Na pomoc miešarňam krmív a poľnohospodárskym podnikom vyvinula spoločnosť Alltech program MIKO (Analýza mykotoxínového rizika). Na základe zásad HACCP (Kritické kontrolné body analýzy rizík) je program určený na identifikáciu rizika mykotoxínov na farme alebo vo výrobni krmív a stanovenie plánu minimalizácie rizika pre zvieratá a ochrany ziskovosti prevádzok. 

MIKO na farme 

Na farme začína audit MIKO kontrolou zrnín a ďalších uskladnených krmív. Vyhľadávajú sa známky zaplesnenia a  kontroluje miesto a spôsob skladovania (napríklad či nie je vystavené dažďu a vlhkosti) a predkladanie krmiva zvieratám. Zástupcovia spoločnosti Alltech vykonávajúci kontrolu používajú tiež teplomery a termálne kamery na vyhľadávanie miest s rizikom potenciálnej aktivity plesní.  

Miešareň krmív 

V miešarni začína audit MIKO stermi z vnútorného priestoru každého kusu zariadenia používaného v procese výroby krmív, od príjmu zrnín po zásobníky s kŕmnymi zmesami. Testovanie výskytu plesní a kvasiniek na každom z týchto miest poskytuje prehľad pre posúdenie celkového rizika a informácie pre zavedenie vhodného plánu údržby a čistenia a všeobecných pracovných zásad pre celkové zmiernenie tohto rizika. 

Hodnotenie  

Účelom programu MIKO je zistiť úroveň rizika kontaminácie mykotoxínmi v dodávateľskom reťazci, aby bolo možné realizovať správne kroky na  zmiernenie negatívneho vplyvu na úžitkovosť zvierat a bezpečnosť potravín. 

To zahŕňa zavedenie správnych postupov monitorovania a identifikácie kritických hladín pre jednotlivé druhy a kategórie zvierat. Na základe týchto informácií možno nájsť správny pomer medzi ekonomickým kŕmením a optimálnou  úžitkovosťou zvierat s ohľadom na mykotoxíny. 

Loading...