Skip to main content

Alltech 37+

Mykotoxíny znižujú príjem krmiva, poškodzujú zdravie čriev a zhoršujú plodnosť. Každý z týchto problémov môže chovateľom spôsobovať značné náklady. Identifikácia a riešenie týchto skrytých hrozieb sú veľmi dôležité. S testom Alltech 37+® mykotoxíny nemôžu zostať skryté dlho.  

Analytický test mykotoxínov Alltech 37+® je základným kameňom nášho programu obmedzovania kontaminácie mykotoxínmi. V našich laboratóriách v Lexingtone v štáte Kentucky a v írskom Dunboyne sme analyzovali už takmer 
20 000 vzoriek krmív na viac ako 40 rôznych mykotoxínov.  

Výsledky testu Alltech 37+® ponúkajú realistický obraz kontaminácie kŕmnych komponentov a kŕmnych zmesí, čo umožňuje rýchlejšiu diagnózu, návrh účinnej nápravy a prechod na efektívny plán kontroly mykotoxínov.  

Loading...