Skip to main content

Bò thịt

Sản phẩm

Mycosorb A+

Mycosorb A+ là công nghệ dinh dưỡng có hiệu quả đã được chứng minh để hỗ trợ sức khoẻ đàn và hiệu suất. Các giải pháp dựa trên nấm men dựa trên giúp gia súc đạt được tiềm năng thực sự của chúng.

Sel-Plex

Được tạo thành dựa trên hơn 19 năm nghiên cứu, Sel-Plex® đã được chứng minh là dạng nấm men làm giàu selenium hữu hiệu nhất.Sel-Plex tối ưu hóa năng suất và hỗ trợ việc lưu trữ khoáng trong cơ thể vật nuôi.

DEMP

DEMP® là một công nghệ protein vi sinh vật mang tính cách mạng được thiết kế để cung cấp một nguồn protein chất lượng cao duy nhất cung cấp một mảng amino axit thiết yếu cho bò sữa.

Loading...