Skip to main content

Hoạt động cộng đồng

philanthropy_0.jpg

Alltech được thành lập vào năm 1980 bởi Tiến sĩ Pearse Lyons với 10.000 đô la và một giấc mơ. Hiện nay, Alltech vẫn là một công ty tư nhân với một ý thức mạnh mẽ cam kết với các hoạt động cộng đồng tại khu vực công ty hoạt động.

Quỹ Alltech ACE
Alltech tin vào việc đền đáp. Vì lý do này, chúng tôi thành lập Quỹ liên kết ACE của Alltech, một quỹ từ thiện từ công ty, nhân viên và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới. 

 

Loading...