Skip to main content

DEMP

DEMP® là một công nghệ protein vi sinh vật mang tính cách mạng được thiết kế để cung cấp một nguồn protein chất lượng cao duy nhất cung cấp một mảng amino axit thiết yếu cho bò sữa.

Loading...