Skip to main content

Mold-Zap

Mold-Zap® được thiết kế để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc, giữ được chất khô và các chất dinh dưỡng, giảm  chất lượng sản phẩm(mất chất khô).

Loading...