Skip to main content

Optigen

Optigen® là nguồn đạm không Protein của Alltech (NPN) cho động vật nhai lại. Nó tập trung các phần nitơ của chế độ ăn uống, tạo ra không gian chất khô cho nhiều chất xơ và năng lượng hơn.

Loading...