Skip to main content

Jean-Pierre Vanderlinden, Huldenberg (B) - gebruikerservaring Alltech (NL gesproken video)

Jean-Pierre Vanderlinden runt, samen met zijn vrouw, een melkveebedrijf met 70 melkkoeien (ras: Holstein) in Huldenberg (in de buurt van Brussel, Belgie).

Het melkveebedrijf bestaat uit 75 ha grond met voornamelijk grasland en maïsland, plus enkele ha’s met de granen gerst en tarwe.

Er zijn 3 hoofddoelen op het melkveebedrijf welke de belangrijkste management doelen definiëren:

  1.     De gezondheid van een grote veestapel behouden om de kosten van de dierenarts zo laag mogelijk te houden.
  2.     Goede reproductieprestaties - bijvoorbeeld ET met zijn runderen om de genetische vooruitgang te versnellen.
  3.     Optimaliseren van de gehalten in de melk met behoud van melkproductie.

Jean-Pierre werkt sinds 2015 met Alltech en tot nu toe presteert zijn veestapel erg goed.

In de afgelopen maanden behaalde de veestapel een gemiddelde melkproductie van 11.022 liter per koe per lactatie (35 liter/koe/dag) met een zeer laag somatische cel score (minder dan 40.000 cellen) en een uitstekende uiergezondheid!

Kijkend naar vruchtbaarheid is de TKT veel lager dan het landelijk gemiddelde (415 dgn), want zijn veestapel heeft een TKT van 383 dagen. Zijn doel is om de vaarzen op een leeftijd van 22-23 maanden voor de eerste keer te laten afkalven. Jean-Pierre gebruikt gesekst sperma op zijn beste vaarzen. Het fokdoel is dan ook vaarzen fokken met een goed uier, sterke klauwen en beenwerk en voldoende heupbreedte om gemakkelijk af te kalven.

Deze geweldige resultaten worden bereikt door een lange periode van genetische selectie en voeding op maat. Op dit moment krijgen de melkkoeien dagelijks een rantsoen met maïskuil, graskuil (3e snede), maïsmeel, eiwitvoer plus Alltech's Blueprint Lactatie 100. Gedurende het weideseizoen krijgen de melkkoeien ook toegang tot grasland.

Interessant feit is dat, ondanks de zeer hoge temperaturen in de lente van 2018, de melkkoeien daar weinig last van hebben gehad. Het productieniveau bleef zeer stabiel; dit is mogelijk door de goede pensfunctie die de melkkoeien hebben behouden tijdens deze warme periode.

Jean-Pierre is zeer tevreden met de behaalde resultaten en de voordelen van de Alltech-oplossingen, Deze oplossingen hebben zijn veestapel geholpen de melkgehalten en de vruchtbaarheid van zijn veestapel te verbeteren en hiermee o.a. de kosten van zijn dierenarts drastisch te verlagen. Hij waardeert de relatie met zijn Alltech-adviseur die altijd beschikbaar is mocht Jean-Pierre vragen hebben.

Loading...