Skip to main content

Dyreernæring produkter

ACTIGEN

Actigen® er 2-generasjons Aquate ot et unikt bioaktivt product utviklet fra Saccharomyces cerevisiae.

ALLTECH 37+®

Ofte er dette uforklarlig da det kan oppstå uten forvarsel og årsaken er vanskelig å spore opp.

AQUATE ®

AQUATE er teknologiplattformen for akvakultur og er en kombinasjon av naturlige patenterte løsninger. Det er dokumentert at bruk av AQUATE i fôret gir

AQUATE® Organic TE

Det er dokumentert at bruk av AQUATE Organic TE i fôret gir

BIO-MOS®

Tarmhelsen er viktig for husdyr. Bio-Mos® er utviklet for å fremme gunstige tarmbakterier, opprettholde mage og tarmhelse og styrke det naturlige immunsystemet.

Bioplex

Bioplex er en pakke bestående av flere ulike essensielle organiske mineraler (Sink, Kobber, Jern og Mangan).

BIOPLEX®

Bioplex® består en rekke spormineraler som gir mineralernæring i en form som er så nær naturen som mulig. Bioplex-mineraler er spormineraler som er bundet til aminosyrer og en rekke peptider.

BLUEPRINT MELK

BLUEPRINT® MELK er en mysebasert, norskprodusert melkeerstatning, der hovedbestanddelen er norsk mysepulver fra Tine.

MYCOSORB A+

Mycosorb A+ tilføres råvarer eller fôr og binder og nøytraliserer de skadelige effektene fra eventuelle mykotoksiner

NuPRO

NuPRO er en konsentrert naturlig kilde av lettfordøyelige funksjonelle ingredienser. Produktet bidrar til god prestasjon spesielt i tidlig levealder Egenskaper og effekter:

OPTIGEN®

OPTIGEN er en konsentrert, langsomt frigjørende NPN-kilde for drøvtyggere.

PULVER MINERALER

Alltech's pulver mineraler er satt sammen med Alltech's patenterte løsninger for å dekke dyrenes behov.   MELKEKU TRT 

RAS-ANALYSE

Her er noen av de tingene som inngår i analysen: RAS: - Biofilterfunksjon - Vannkvalitet - Rutiner   Fôring: -  Fôringsparameter

RAS-KURS

RAS-Ekspert er et 2 dagers intensivt kurs for alle som har interesse for RAS. Kurset kobler teori og praksis slik at deltagerne får en grundig forståelse for hvordan et RAS-anlegg fungerer.

Sel-plex

Sel-Plex® er i en form som gjør at det enkelt lagres i organer.

SEL-PLEX®

SEL-PLEX® er Alltechs organiske form av selengjær, produsert for å etterligne naturens eget selen. Organisk selen absorberes, lagres og utnyttes bedre av dyret enn uorganisk selen.

SIL-ALL 4x4+

Ensileringsmiddelet Sil-All 4X4+ er blitt utviklet for å oppfylle dagens krav om å bevare maksimalt av fôrverdien fra det ferske fôret på jordet, til det surfôret som mates ut på fôrbrettet.

SIL-ALL FIREGUARD

I tillegg til homolaktiske bakterier som sikrer fermenteringsprossen, øker SIL-ALL FIREGUARD aerobstabiliteten takket være en kombinasjon av kjemiske midler.

SIL-ALL HAY+

SIL-ALL HAY+ beskytter tørrstoff og fôrverdiene i ditt høy, og gir bedre smaklighet for dine dyr.

YEA-SACC®

YEA-SACC er en levende gjærkultur basert på Saccharomyces cerevisiae, stamme 1026.