Skip to main content

Dyreernæring produkter

ACTIGEN

Actigen® er 2-generasjons Aquate og et unikt bioaktivt product utviklet fra Saccharomyces cerevisiae.

ALLTECH 37+®

Mykotoksiner kan utgjøre et betydelig problem for fisk og oppdrettere.

AQUATE ®

AQUATE er teknologiplattformen for akvakultur og er en kombinasjon av naturlige patenterte løsninger. Det er dokumentert at bruk av AQUATE i fôret gir

AQUATE® Organic TE

Det er dokumentert at bruk av AQUATE Organic TE i fôret gir:

BIO-MOS®

Tarmhelsen er viktig for husdyr. Bio-Mos® er utviklet for å fremme gunstige tarmbakterier, opprettholde mage- og tarmhelse og styrke det naturlige immunsystemet.

Bioplex

Bioplex er en pakke bestående av flere ulike essensielle organiske mineraler (Sink, Kobber, Jern og Mangan).

BIOPLEX®

Bioplex® består en rekke spormineraler som gir mineralernæring i en form som er så nær naturen som mulig. Bioplex-mineraler er spormineraler som er bundet til aminosyrer og en rekke peptider.

BLUEPRINT MELK

BLUEPRINT® MELK er en mysebasert, norskprodusert melkeerstatning, der hovedbestanddelen er norsk mysepulver fra Tine.

MYCOSORB A+

Mycosorb A+ tilføres i fôr og råvarer, og nøytraliserer skadelige effekter fra mykotoksiner.

NuPRO

Forskning har vist at å tilsette NuPro® i dietter kan øke prestasjon, redusere produksjonskostander og øke lønnsomheten.

OPTIGEN®

OPTIGEN er en konsentrert, langsomt frigjørende NPN-kilde for drøvtyggere.

PULVER MINERALER

Alltech's pulver mineraler er satt sammen med Alltech's patenterte løsninger for å dekke dyrenes behov.   MELKEKU TRT 

RAS-ANALYSE

Ønsker du å forbedre produksjonen, fiskehelsen og øke driftssikkerheten i ditt RAS-anlegg? 

RAS-KURS

RAS-Ekspert er et 2 dagers intensivt kurs for alle som har interesse for RAS. Kurset kobler teori og praksis slik at deltagerne får en grundig forståelse for hvordan et RAS-anlegg fungerer.

Sel-plex

Sel-Plex® er i en form som gjør at det enkelt lagres i organer.

SEL-PLEX®

SEL-PLEX® er Alltechs organiske form av selengjær, produsert for å etterligne naturens eget selen.

SIL-ALL 4x4+

Ensileringsmiddelet Sil-All 4X4+ er blitt utviklet for å oppfylle dagens krav om å bevare maksimalt av fôrverdien fra det ferske fôret på jordet, til det surfôret som mates ut på fôrbrettet.

SIL-ALL FIREGUARD

I tillegg til homolaktiske bakterier som sikrer fermenteringsprossen, øker SIL-ALL FIREGUARD aerobstabiliteten takket være en kombinasjon av kjemiske midler.

SIL-ALL HAY+

SIL-ALL HAY+ beskytter tørrstoff og fôrverdiene i ditt høy, og gir bedre smaklighet for dine dyr.

YEA-SACC®

YEA-SACC er en levende gjærkultur basert på Saccharomyces cerevisiae, stamme 1026.
Loading...