Skip to main content

RAS-ANALYSE

Her er noen av de tingene som inngår i analysen:

RAS:

- Biofilterfunksjon

- Vannkvalitet

- Rutiner

 

Fôring:

-  Fôringsparameter

- Fôringstransportsystem

- Fôr-typer

 

Fiskehelse (veterinær):

- Systemets påvirkning på fiskehelsen

 

ROV (fjernstyrt undervannsinspeksjon):

- Inspeksjonstjeneste av anlegget

Vi bruker normalt 1 til 2 arbeidsdager på gjennomgangen av anlegget. Om ønskelig holder vi et tilpasset RAS-kurs for alle operatører som en avslutning på prosjektet. Dersom nødvendig og etter avtale utfører vi også laboratorieanalyser av både fisk, vannkvalitet og fôr.

Dere mottar en rapport innen en uke med konkrete anbefalinger.