Skip to main content

YEA-SACC®

YEA-SACC er en levende gjærkultur basert på Saccharomyces cerevisiae, stamme 1026. Denne gjærstammen fremmer bakteriene som er ansvarlig for både fiberfordøyelse og fjerning av syre i vommen, blant annet ved at den fjerner oksygen og sukker i vommen. Dette stabiliserer vommen og gir fordøyelsesbakteriene optimale forhold for å kunne bryte ned fiberrik kost.

Ved å stabilisere vommen økes tilgjengeligheten av næringsstoffer, noe som gjør det mulig å øke melkeproduksjonen og redusere negative energibalanser med tilsvarende negativ effekt på kyr.

  • Forbedret fordøyelighet
  • Et stabilisert vommiljø
  • Reduserte pH-svingninger i vommen
  • Redusert tid på døgnet med under pH 6 i vommen
  • Mer melk
  • Høyere effektivitet
  • Forbedret reproduksjon
Loading...