Skip to main content

OPTIGEN®

OPTIGEN er en konsentrert, langsomt frigjørende NPN-kilde for drøvtyggere. OPTIGEN gir en konstant tilførsel av nitrogen til vommen, som er avgjørende for optimal vekst og vombakterienes aktivitet.

Med OPTIGEN er det mulig å lage vomvennlige fôrrasjoner som imøtekommer vombakterienes behov effektivt. Dette betyr:

  • Mer mikrobielt protein
  • Bedre fiberfordøyelse
  • Mer effektivt opptak av nitrogen

En reduksjon i innholdet av råprotein i den totale rasjonen kan oppnås ved å fjerne innkjøpt vegetabilsk protein og erstatte det med en mer effektiv blanding med OPTIGEN. Dette betyr blant annet at du kan:

  • Optimalisere melkeproduksjonen
  • Forbedre produksjonen av mikrobielt protein og fiberfordøyelse
  • Opprettholde ytelse i perioder med varmestress
  • Redusere ureainnholdet i melken
  • Redusere antall tomme dager
  • Redusere nitrogenutslippene

Alltech anbefaler den enkelte bonde å få utført en gyllevask for å undersøke forholdet mellom fordøyd og ufordøyd fôr. Alltech tilbyr dette gratis. Ta kontakt for mer informasjon. 

Loading...