Skip to main content

OPTIGEN®

OPTIGEN er en konsentrert, langsomt frigjørende NPN-kilde for drøvtyggere. OPTIGEN gir en konstant tilførsel av nitrogen til vommen, som er avgjørende for optimal vekst og vombakterienes aktivitet.

Med OPTIGEN er det mulig å lage vomvennlige fôrrasjoner som imøtekommer vombakterienes behov effektivt, som betyr:

  • Mer mikrobielt protein
  • Bedre fiberfordøyelse
  • Mer effektivt opptak av nitrogen til vommen

En reduksjon i innholdet av råprotein i den totale rasjonen kan oppnås ved å fjerne innkjøpt vegetabilsk protein og erstatte det med en mer effektiv blanding med OPTIGEN. Dette betyr blant annet at du kan:

  • optimalisere melkeproduksjonen
  • forbedre produksjonen av mikrobielt protein og fiberfordøyelse
  • opprettholde ytelse i perioder med varmestress
  • redusere ureainnholdet i melken
  • redusere antall tomme dager
  • redusere nitrogenutslippene

Alltech anbefaler den enkelte kvegbonde å få utført en gjødningsvask for å undersøke forholdet mellom fordøyd og ufordøyd fôr. Alltech tilbyr en slik gjødningsvask (gratis). Ta kontakt med din konsulent for å se resultatene av kyrenes fordøyelse.