Skip to main content

Mineral Management

Organiske mineraler er den naturlige formen for mineraler. Alltech kopierer naturens måte å binde mineraler i aminosyrer og peptider. Dette gir økt biotilgjengelighet, høyere deponering i fisk og mindre utslipp til omgivelsene. Generelt spiller mineraler en viktig rolle når det gjelder stoffskifte, normal vekst, reproduksjon og immunforsvar. Mens de organiske mineralene lagres i filet, skinn og gjeller, lagres de uorganiske mineralene primært i innvollene. Det er derfor viktig med optimalisert tilgang til mineralene som tas for å oppnå best mulig utnyttelse. Alltech er i dag verdens største produsent av organiske mineraler og har fabrikker i ulike deler av verden, med sporbarhet som en avgjørende faktor.

Loading...