Skip to main content

Mycotoxin Management

Alltechs Mycotoxin Management tar utgangspunkt i tre elementer: Alltech MIKO, Alltech 37+ og MYCOSORB A+. Hver av disse er utviklet for å minimere forekomst av dårlig fôr i akvamiljøer, med mål om å bevare sunn fisk med høy ytelse.

Alltech MIKO består av en gjennomgang i hele prosessen fra fôrlager til fôring. Alltechs konsulenter har den rette erfaring og analyseverktøy til å gjennomgå denne prosessen.

Alltechs 37+ foretar analyser som kan spore mykotoksiner i fôr. Disse kan føre til en rekke helsemessige problemer alt etter hvilke myotoksiner det er snakk om. Alle analyser blir gjort i Alltechs analyselaboratorium, The Analytical Services Laboratory of Alltech, Inc., som er ISO-sertifisert (ISO/IEC 17025:2005). Etter analysen mottar oppdretter en endelig analyse sammen med en anbefaling basert på analyseresultatene.   

Alltech har utviklet MYCOSORB A+ - Europas førstevalg innen autoriserte mykotoksinbindere. MYCOSORB A+ reduserer mykotoksinabsorberinger ved å nøytralisere de skadelige effektene fra mykotoksiner, som kan skade fiskens helse og resultater. 

Sammenholdt med en vurdering eller analyse av mykotoksinene, gir vi en anbefaling om hvordan den enkelte situasjon best bør gripes an for å minimere skadene på dyrene.  

Loading...