Skip to main content

BLUEPRINT MELK

BLUEPRINT® MELK er en mysebasert, norskprodusert melkeerstatning, der hovedbestanddelen er norsk mysepulver fra Tine. Melkeerstatningen har et protein og fettinnhold som vil gi god tilvekst.

BLUEPRINT® MELK inneholder alle nødvendige vitaminer, og en spesielt sammensatt mineralpakke. Denne er basert på Alltech’s TRT konsept, og består utelukkende av organiske mikronæringsstoffer: Sink, mangan, kobber, jern og organisk selen i form av Sel-Plex. BLUEPRINT® MELK inneholder i tillegg en kombinasjon av unike gjærcellevegger, som hjelper til å fremme dyrs ytelse og vommas effektivitet.

BLUEPRINT® MELK inneholder alger. Algene tilfører en rekke essensielle omega-3-fettsyrer, bl.a. DHA.

BLUEPRINT® MELK er svakt surnet og kan benyttes både til bøttefôring og automat.

BLUEPRINT® MELK vil bidra til:

• Forbedret tilvekst og effektivitet

• Redusert risiko for diaré

• Forbedret immunforsvar

• Forbedret effektivitet av vomma


FÔRINGSVEILEDNING

Mengdene er veiledende. Justeres etter størrelsen på kalven.

0–5 dager:

Gi kalven råmelk så tidlig som mulig og senest 5 timer etter fødsel. Gi opptil 3 liter råmelk av god kvalitet 3-4 ganger i løpet av første levedøgn. Benytt kolostrometer for å sjekke kvaliteten på råmelka. Tildeling av mye råmelk vil gi kalven et bedre immunforsvar og gjøre den mer robust. Gå gradvis over til melkeerstatning ved 4-5 dager.

5 dager - 3 uker:

Gi 3-4 liter melkeerstatning to ganger daglig. Er kalven liten kan 2 liter to ganger pr dag passe. Følg med på gjødsel konsistensen.

4–6 uker:

Gi 3-4 liter melkeerstatning to ganger daglig.

7–8 uker:

Reduser melkemengden gradvis. Redusert melkemengde vil trigge kalven til å spise mer kraftfôr og er en forutsetning for et tidlig kraftfôropptak. Kalven kan avvennes melk når den spiser ca. 1 kg kraftfôr pr. dag. Dersom kalven ikke er frisk rundt planlagt avvenning bør avvenningen utsettes.

Tilby kalven kraftfôr tilpasset kalver i løpet av de første 8 dagene. Tilgang til kraftfôr av høy kvalitet vil øke kalvens tilvekst i melkeperioden. Gi nytt fôr minst en gang om dagen, og fjern gamle rester før nytt for tilbys. Tilby høy av god kvalitet når kalven er 3-4 uker, for utvikling av drøvtygger funksjonen. Vent minst 30 minutter etter melkefôring med å tildele vann.

BRUKSANVISNING

• Veiledende dosering: 130-140 g pulver pr. liter vann eller 1 kg pulver i 7 liter vann.

• Mål opp 2/3 av vannet som skal ha en temperatur på rundt 50°C.

• Vei opp pulver og ha dette i vannet, rør kraftig med en visp inntil alt pulveret er oppløst.

• Tilsett resten av vannet og rør om. Ferdig utblandet melkeerstatning skal ha en temperatur på 37–40°C ved utforing. Bruk termometer.

• Alt utstyr som benyttes (bøtter, visper, smokker og annet) bør rengjøres daglig.

• Ferdig utblandet melkeerstatning skal benyttesinnen et døgn.

 

 

Loading...