Skip to main content

AQUATE® Organic TE

Det er dokumentert at bruk av AQUATE Organic TE i fôret gir:

  • Bedre skinnhelse og økt slimproduksjon
  • Mindre lus
  • Forbedret tarmfunkson og bedre tilvekst
  • Styrket immunforsvar
  • Bedre filetkvalitet, og redusert melanin og gaping
  • Økte nivåer av DHA og EPA
  • Bedre utnyttelse av Astaxanthin og vitaminer
  • Tykkere over- og underhud

 

AQUATE Organic TE er designet for å gi optimal fiskevelferd og bør brukes i hele fiskens levetid!