Skip to main content

AQUATE ®

AQUATE er teknologiplattformen for akvakultur og er en kombinasjon av naturlige patenterte løsninger.

Det er dokumentert at bruk av AQUATE i fôret gir

  • Bedre skinnhelse og økt slimproduksjon
  • Mindre lus
  • Forbedret tarmfunksjon og bedre tilvekst
  • Styrket immunforsvar

Vi samarbeider med dine fôrleverandører slik at du som oppdretter er garantert et tilpasset Aquate-produkt og tilstrekkelig innblanding i fôret.