Skip to main content

ALLTECH 37+®

Mykotoksiner kan utgjøre et betydelig problem for fisk og oppdrettere. Mykotoksiner kan forekomme i fôr og forårsaker blant annet mage-tameproblemer som igjen reduserer fôropptak og tilvekst. Ofte er dette uforklarlig da det kan oppstå uten forvarsel og årsaken er vanskelig å spore opp.

Alltech 37+ er verden ledene test for å detektere mykotokiner i råvarer og ferdigfôr, og våre laboratorier har gjennomført mer enn 24 000 analyser for kunder over hele verden.

Ta en titt på veidoen under for bedre forståelse:

https://www.knowmycotoxins.com/technology/alltech-37/ 

Loading...