Skip to main content

Fra Salmonella og højt celletal til 35,6 kg EKM med TraceFoss

Kristensen ØKO ApS er et moderne økologisk landbrug beliggende ved Henne i Sydvestjylland.  

Gården drives og ejes af brødrene Flemming og Anders Kristensen som et ApS med 700 Ha jord og 460 Holstein malkekøer plus opdræt. Mælkeydelsen de sidste 12 mdr. er 10.600 kg EKM (10.100 kg EKM leveret til mejeri). Malkningen foregår via 6 Lely malkerobotter og med automatisk fodring. Fodringen sker med et Mullerup hængebaneanlæg fra stationær Triolet blander.  


Besætningen har været status 2 for Salmonella siden februar 2019.
"Sundhedsmæssigt har besætningen været presset, hvilket har betydet stærkt forhøjede celletal hen over sommeren 2019. Vi har været i løbende dialog med Alltechs kvægteam om situationen med Salmonella og de følgevirkninger, det giver. Ser vi på celletallet i mælken har gennemsnittet i 2019 været 359.000.”

- Der er i dialogperioden udtaget analyser af grovfoder og fundet høje værdier af mykotoksiner i både græs og majs. 


Pr. 1. oktober 2019 startede Kristensen ØKO op på et sundhedsprogram sat op af Alltech.
Med brug af MTB OP, BIO-MOS og de nye TraceFoss mineralblandinger til malkekvæg og goldkøer. 
Tiltagene viser sig nu med positive udslag såsom stigende mælkeydelse - dagsydelsen pr. ko var 1.oktober 2019 på 26,2 kg EKM – aktuelt pr. 1. marts er dagsydelsen 30,9 kg EKM svarende til 1,6 kg EKM over målsætningen, som er 11.000 kg EKM. Ser vi alene på de malkende køer, er dagsydelsen 35,6 kg EKM svarende til 1,9 kg EKM over målsætningen. Ydelsesfremgangen svarer til 560 kg mælk mere pr. ko. 
 

”Siden 1. oktober har vi hos Kristensen ØKO brugt TraceFoss mineraler fra Alltech/ViloFoss. Blandingen indeholder som udgangspunkt Alltechs velkendte Yea-Sacc gær og BIO-MOS grundet problemet med salmonella. Vi bruger desuden 10 gram MTB OP/ko grundet fundet af mykotoksiner i grovfoderet. Celletallet er i samme periode faldet fra 359.000 til i dag 214.000. Ligeledes er der en halvering af sygdomsregistreringer nu i forhold til sommeren 2019.” siger Carsten Houmann kvægrådgiver fra Alltech. 

Resultatet: Et kæmpe løft i indtjeningen
”Fedtprocenten i mælken er steget samtidig med, at mælkeydelsen er gået op. Samlet set betyder det et kæmpe løft i indtjeningen selv efter investeringen i sundhedsfremmende foranstaltninger. Det er svært at sætte tal på, men mere mælk, højere afregningspris grundet højere fedtprocent og lavere celletal samt tæt på en halvering af dyrlægeregningen gør, at det virkelig kan mærkes på likviditeten” – Kristensen ØKO.


 ____________________

Læs mere om Alltechs organiske mineraler her: Organiske Mineraler
 
 

Loading...