Skip to main content

Alltech 37+

Sådan tester du for mykotoksiner

Oftest kan din dyrlæge eller rådgiver tage din Alltech 37+® analyse, men hvis det ikke er tilfældet, så kan du gøre det selv. 

Kontakt Alltech Denmark, så finder vi den bedste løsning på : (+45) 75 85 75 93
 


Hvad er Alltech 37+®?

Alltech 37+ er en analyse, der tester indholdet af mykotoksiner i foder og ingredienser. 

Alltech 37+ mykotoksin analysen er hjørnestenen i vores Mycotoxin Management Program, hvor der på vores laboratorier i Lexington, USA og Dunboyne, Irland er testet mere end 20.000 prøver, der hver især søger efter mere end 54 forskellige mykotoksiner. 

Mykotoksiner har vist at kunne reducere foderindtaget, beskadige tarmintegriteten og forårsage nedsat fertilitet. Alle disse problemer kan have store konsekvenser for en producents bundlinje. At identificere og håndtere disse skjulte udfordringer er meget vigtigt, og med Alltech 37+ finder vi mykotoksinerne. 

Alltech 37+ testresultater giver et realistisk billede af kontamineringen i foderingredienser eller TMR, som gør, at vi kan fremskynde en diagnose, foreslå en effektiv løsning og derefter hjælpe med at sammensætte en skræddersyet mykotoksin håndteringsplan. 

Alltech 37+ rapporten 

Efter din prøve er blevet analyseret på vores laboratorie i Irland, får du tilsendt rapporten på din e-mail.
 
ALLTECH 37+ giver et overordnet billede af en eventuel mykotoksin kontaminering i det testede foder. Ved at kombinere data fra den aktuelle mængde af mykotoksiner med den forskningsmæssige baggrund i forsøgene bag 37+ samt den samlede risikovurdering af de enkelte mykotoksiner, kan den samlede risiko (Risk Equivalent Quantity) beregnes og analyseres. 

Risk Equivalent Quantity (REQ) er illustreret som et trafiklys, der nemt og hurtigt viser indholdet af de enkelte mykotoksiner. 
I tabellen er alle mykotoksiner listet op med indholdet fra din prøve, der vises som ppb (dele per milliard). På antallet kan man se, om det falder inden for lavt, moderat eller højt indhold. 

Grøn = Lavt indhold
Gul = Moderat indhold
Rød = Højt indhold

Herefter kommer der anbefalinger fra vores mykotoksin eksperter om, hvordan man bør håndtere den nuværende situation. Uanset om det er din rådgiver, dyrlæge eller dig selv der har sendt pakken, vil du blive kontaktet efterfølgende og få prøven gennemgået.

Loading...